2010-01-28

Simple CSS Bài 8: Span & Div

1/28/2010 09:40:00 AM Posted by Hoàng Dũng No comments
8.1.   Nhóm phần tử với thẻ :
Thẻ trong HTML thật ra là một thẻ trung hòa, nó không thêm hay bớt bất cứ một thứ gì vào một tài liệu HTML cả. Nhưng chính nhờ tính chất trung hòa này mà nó  lại  là một công cụ đánh dấu  tuyệt vời để qua đó chúng  ta có  thể viết CSS định dạng cho các phần tử mong muốn.
Ví dụ: Chúng ta có đoạn HTML sau trích dẫn câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ví dụ 8.1
css-span
1<p>Không có gì quý hơn độc lập, tự do.p>
Yêu cầu ở đây là chúng ta hãy dùng CSS tô đậm 2 từ độc lập, tự do. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ thêm thẻ vào đoạn HTML như sau:
1<p>
2Không có gì quý hơn <span  class="nhanmanh">độc lậpspan>, <span class="nhanmanh">tự dospan>.
3p>
Và bây giờ chúng ta có thể viết CSS cho yêu cầu trên:
1.nhanmanh {
2font-weight:bold
3}
Rất đơn giản phải không nào.
8.2.  Nhóm khối phần tử với thẻ
:
Cũng  như 
  cũng  là một  thẻ  trung  hòa  và  được  thêm  vào  tài  liệu HTML với mục đính nhóm các phần tử lại cho mục đích định dạng bằng CSS. Tuy nhiên, điểm khác biệt là dùng để nhóm một khối phần tử trong khi đó
có thể nhóm một hoặc nhiều khối phần tử.

Trở  lại ví dụ về danh sách  tỉnh,  thành  trong phần class bài  trước chúng  ta sẽ giải quyết vấn đề bằng cách nhóm các phần tử với
như sau: Ví dụ 8.2
css-div
01<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Việt Nam:p>
02<ul>
03<div id="tp">
04<li>Hà Nộili>
05<li>TP. Hồ Chí Minhli>
06<li>Đà Nẵngli>
07div>
08<div id="tinh">
09<li>Thừa Thiên Huếli>
10<li>Khánh Hòali>
11<li>Quãng Ninhli>
12<li>Tiền Giangli>
13div>
14ul>
Và đoạn CSS cho mục đích này sẽ là:
1#tp {
2color:blue;
3}
4#tinh {
5color:green;
6}
Trong hai bài học trên, chúng ta đã được học qua về id, class,
, và lợi ích của nó  trong việc nhóm, đánh dấu phần  tử để có  thể dùng CSS để  tạo  ra các kiểu trình bày đặc biệt. Có thể một số bạn chưa học qua HTML sẽ khó khăn trong việc nắm bắt các kiến  thức này. Tuy nhiên, yêu cầu mà Pearl đưa ra ở đây chỉ  là các bạn có thể vận dụng các phần tử này trong CSS.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.