2010-01-28

Simple CSS Bài 6: Định dạng liên kết

1/28/2010 09:38:00 AM Posted by Hoàng Dũng No comments
Một thành phần rất quan trọng trong mọi website chính là liên kết. Cũng như một đối tượng văn bản thông thường, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các thuộc tính định dạng đã học ở 2 bài trước như định font chữ, gạch chân, màu chữ,… cho một liên kết. Hơn nữa, CSS còn cung cấp một điều khiển đặc biệt được gọi là pseudo-classes. Pseudo-classes cho phép bạn xác định các hiệu ứng định dạng cho một đối tượng liên kết ở một trạng thái xác định như khi liên kết chưa được thăm (a:link), khi rê chuột lên liên kết (a:hover), khi liên kết được thăm (a:visited) hay khi liên kết đang được kích hoạt – đang giữ nhấn chuột (a:active). Với điều khiển pseudo-classes cùng với các thuộc tính CSS đã học chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều ý tưởng về trang trí liên kết cho trang web.
Sau đây chúng ta sẽ tiến hành một số ví dụ để tìm hiểu thêm về các khả năng trang trí cho một liên kết dựa trên pseudo-classes.
Ví dụ 1: Ví dụ này chúng ta sẽ áp dụng 4 màu sắc khác nhau cho từng trạng thái liên kết: các liên kết chưa thăm có màu xanh lá; các liên kết mouse over sẽ có màu đỏ tươi; các liên kết đã thăm sẽ có màu đỏ và các liên kết đang kích hoạt có màu tím.
01a:link {
02color:#00FF00
03}
04a:hover {
05color:#FF00FF
06}
07a:visited {
08color:#FF0000
09}
10a:active {
11color:# 662D91
12}
Ví dụ 2: Tạo các hiệu ứng tương ứng với trình trạng liên kết: các liên chưa thăm có màu xanh lá, kích cỡ font 14px; liên kết mouse over có màu đỏ tươi, kích cỡ font 1.2em, hiệu ứng nhấp nháy; liên kết đã thăm sẽ có màu xanh da trời, không có đường gạch chân; các liên kết đang kích hoạt có màu tím và font dạng small-caps.
01a:link {
02color:#00FF00;
03font-size:14px
04}
05a:hover {
06color:#FF00FF;
07font-size:1.2em;
08text-decoration:blink
09}
10a:visited {
11color:#FF0000;
12text-decoration:none
13}
14a:active {
15color:# 662D91;
16font-variant:small-caps
17}
Ví dụ 3: Ví dụ này cũng tạo cho liên kết hiệu ứng màu sắc giống ví dụ 2 nhưng sẽ có thêm 1 số hiệu ứng: các liến kết sẽ có khung viền màu đen, kích cỡ font 14px; liên kết mouse over có nền light cyan; các liên kết đã thăm có nền light yellow.
01a {
02border:1px solid #000;
03font-size:14px
04}
05a:link {
06color:#00FF00;
07}
08a:hover {
09background-color:#00BFF3;
10color:#FF00FF;
11font-size:1.2em;
12text-decoration:blink
13}
14a:visited {
15background-color:#FFF568;
16color:#FF0000;
17text-decoration:none
18}
19a:active {
20color:#662D91;
21font-variant:small-caps
22}
Ba ví dụ trên chỉ là một tí gợi ý về khả năng kết hợp các thuộc tính CSS với pseudo-classes để tạo nên nhiều hiệu ứng hấp dẫn cho trang web.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.