2010-01-28

Simple CSS Bài 7: Class (Lớp) & ID

1/28/2010 09:39:00 AM Posted by Hoàng Dũng No comments
Dựa theo bài của Pearl tại phpcodevn
Trong các bài học trước, chúng ta đã được học các thuộc tính CSS về background, color, font,… Tuy nhiên, bạn cũng nhận ra là khi áp dụng một thuộc tính CSS cho một  thành phần nào đó ví dụ như h1, h2, p, a,  img,…  thì  toàn bộ các  thành phần này trong trang web đều nhận thuộc tính này. Vậy có các nào để nhóm lại một số thành phần nào đó để áp dụng một  thuộc  tính đặc biệt. Ví dụ như bạn muốn các liên kết trên menu trang web sẽ được in hoa, và có kích cỡ lớn hơn so với liên kết trong nội dung thì phải làm thế nào? Đây chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng giải quyết trong chương này.
7.1.  Nhóm các phần tử với class (lớp) :
Ví dụ chúng ta có một đoạn mã HTML sau đây :
01<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Namp>
02<ul>
03<li>Hà Nộili>
04<li>TP. Hồ Chí Minhli>
05<li>Đà Nẵngli>
06<li>Thừa Thiên Huếli>
07<li>Khánh Hòali>
08<li>Quãng Ninhli>
09<li>Tiền Giangli>
10ul>
Yêu cầu đặt ra là làm thế nào để tên các thành phố là màu đỏ và tên các tỉnh là màu xanh da trời. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ dùng một thuộc tính HTML gọi là class để tạo thành 2 nhóm  là  thành phố và  tính. Ta sẽ viết lại đoạn HTML sau thành như thế này:
01<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Namp>
02<ul>
03<li class=”tp”>Hà Nộili>
04<li class=”tp”>TP. Hồ Chí Minhli>
05<li class=”tp”>Đà Nẵngli>
06<li class=”tinh”>Thừa Thiên Huếli>
07<li class=”tinh”>Khánh Hòali>
08<li class=”tinh”>Quãng Ninhli>
09<li class=”tinh”>Tiền Giangli>
10ul>
Với việc dùng class để nhóm các đối tượng như trên thì công việc của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều:
1li .tp {
2color:FF0000
3}
4li .tinh {
5color:0000FF
6}
Lưu ý: Không nên đặt tên class với ký tự đầu là chữ số, nó sẽ không làm việc cho Firefox.
7.2.  Nhận dạng phần tử với id:
Ví dụ:
Cũng với đoạn HTML như ví dụ về class. Nhưng yêu cầu đặt ra  là Hà Nội sẽ có màu đỏ sậm, TP. Hồ Chí Minh màu đỏ, Đà Nẵng màu đỏ  tươi còn các  tỉnh màu xanh da trời. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính HTML là id
để  nhận  dạng mỗi  thành  phố và  dùng  class để  nhóm  các  tỉnh. Đoạn HTML  của chúng ta bây giờ sẽ là :
01<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Namp>
02<ul>
03<li id=”hanoi”>Hà Nộili>
04<li id=”hcmc”>TP. Hồ Chí Minhli>
05<li id=”danang”>Đà Nẵngli>
06<li class=”tinh”>Thừa Thiên Huếli>
07<li class=”tinh”>Khánh Hòali>
08<li class=”tinh”>Quãng Ninhli>
09<li class=”tinh”>Tiền Giangli>
10ul>
Và đoạn CSS cần dùng sẽ là :
1#hanoi { color:# 790000 }
2#hcmc { color:#FF0000 }
3#danang { color:#FF00FF }
4.tinh { color:#0000FF }
Lưu ý: Không nên đặt  tên  id với ký  tự đầu  là chữ  số, nó  sẽ không  làm việc cho Firefox.
Trải qua hai ví dụ trên chúng ta có thể rút ra những kết luận sau:
  • Class dùng để nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính, do tính chất đó nó có thể được sử dụng nhiều lần.
  • Id dùng để nhận dạng một đối tượng đặc trưng, id có tính duy nhất.
Trong bài học này, chúng ta đã được học về các sử dụng class và id để áp dụng các đặc tính đặc biệt cho một thành phần web. Ở bài kế tiếp chúng ta sẽ được học thêm về hai  thẻ
  trong HTML và ý nghĩa 2  thẻ này đối với việc viết CSS.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.