2010-12-15

cài đặt Adobe Photoshop CS5 trong Ubuntu Maverick 10.10

12/15/2010 11:54:00 AM Posted by Hoàng Dũng No comments
Hệ thống thử nghiệm của chúng ta sẽ bao gồm:


- 1 máy tính sử dụng hệ điều hành Ubuntu Maverick

- 1 máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hoặc máy ảo chạy Windows bằng VirtualBox

- Đĩa hoặc file cài đặt Adobe Photoshop CS5


Trước tiên các bạn hãy cài đặt Photoshop CS5 vào máy tính Windows. Sau đó mở Registry và tìm đến đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software -> Adobe
Kích chuột phải vào thư mục Adobe này và chọn Export, sau đó đặt tên file là adobe.reg:
Quay trở lại máy tính sử dụng Ubuntu Maverick, chúng ta sẽ cần cài đặt Wine và Microsoft true type font:
sudo apt-get install wine ttf-mscorefonts-installer

winecfg
Quá trình này sẽ tạo ra thư mục .wine riêng biệt. Tiếp theo, gõ lệnh sau:
wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

sh winetricks msxml6 gdiplus gecko vcrun2005sp1 vcrun2008 msxml3 atmlib
Sau đó, copy toàn bộ file đã cài đặt của Photoshop từ Windows vào Ubuntu. Các bạn hãy thực hiện chính xác theo đường dẫn liệt kê dưới đây:
C:\Program Files\Adobe\$HOME/.wine/drive_c/Program Files/AdobeC:\Program Files\Common Files\Adobe$HOME/.wine/drive_c/Program Files/Common Files/AdobeC:\Documents and Settings\$USER\Application Data\Adobe$HOME/.wine/drive_c/Program Files/Common Files/Adobe $HOME/.wine/drive_c/users/$USER/Applications Data/AdobeC:\windows\system32\odbcint.dll$HOME/.wine/drive_c/windows/system32/odbcint.dllLưu file adobe.reg tạo ra ở bước trên vào thư mục Home, và gõ lệnh sau trong cửa sổ Terminal:
wine regedit adobe.reg
Câu lệnh trên sẽ import adobe.reg vào registry của Wine, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các phần cơ bản. Sau đó chuyển tới thư mục Home -> .wine -> drive_c -> Program Files -> Adobe ->Adobe Photoshop CS5,kích chuột phải vào file Photoshop.exe và chọn Open with Wine Windows Program Loader:
Phương pháp này được thực hiện thành công trên phiên bản Wine 1.2.1 và Photoshop CS5 Trial, nhưng nếu bạn đang sử dụng phiên bản khác, chúng tôi không chắc tỉ lệ thành công sẽ là 100%.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.